Suoramarkkinointi

Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan sellaista markkinointia, jolla lähestytään kuluttajaa joko postitse, puhelimitse tai sähköisesti.

Sähköinen suoramarkkinointi, kuten sähköposti- tai tekstiviestimarkkinointi, edellyttää vastaanottajan nimenomaista suostumusta etukäteen. IN-yhtiö voi poikkeuksellisesti lähettää ilman kuluttajan lupaa sähköistä suoramarkkinointia, kun yhteystiedot on saatu asuntoesittelyn yhteydessä ja viestissä markkinoidaan ainoastaan vastaavia asuntoja kuin yritys on aikaisemman esittelyn yhteydessä tarjonnut ostettavaksi. Kuluttajalla on milloin tahansa oikeus kieltää viestien lähettäminen ilmoittamalla siitä IN-yhtiölle sähköpostitse in@inlkv.fi.

IN LKV noudattaa sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia.